达拉斯艺术经典“Margot and Bill Winspear歌剧院” 编纂:马海金 新达拉斯五年夜艺术戏院之一的Margot and Bill Winspear歌剧院将归并拉达斯剧院 ,德克萨斯芭蕾舞剧院 ,并引入不可胜数的优异艺术作品 。从头审阅传统歌剧后,新歌剧院将继承引入国际闻名的优异新奇作品 。 位于达拉斯的新Winspear歌剧院将21世纪歌剧院的精髓从头界说,破除了旧不雅念的束厄局促 ,让歌剧为更多阶级的人们所接管。思量达到拉斯本地天气,歌剧院顶部延长出一个很是宽年夜的太阳能华盖。上了釉彩的年夜厅高60英尺,华盖掩蔽下的区域也形成达拉斯最新重要大众广场 。歌剧院周围是 Annette Strauss Artists广场 ,其户外演出园地约莫可以容纳5000名不雅众,周围另有咖啡休闲区,通向歌剧院进口下还配有泊车场。亚博电子体育-亚博电子竞技官方网站
【读音】: biān zuǎn :mǎ hǎi jīn xīn dá lā sī wǔ nián yè yì shù xì yuàn zhī yī de Margot and Bill Winspeargē jù yuàn jiāng guī bìng lā dá sī jù yuàn ,dé kè sà sī bā lěi wǔ jù yuàn ,bìng yǐn rù bú kě shèng shù de yōu yì yì shù zuò pǐn 。cóng tóu shěn yuè chuán tǒng gē jù hòu ,xīn gē jù yuàn jiāng jì chéng yǐn rù guó jì wén míng de yōu yì xīn qí zuò pǐn 。 wèi yú dá lā sī de xīn Winspeargē jù yuàn jiāng 21shì jì gē jù yuàn de jīng suǐ cóng tóu jiè shuō ,pò chú le jiù bú yǎ niàn de shù è jú cù ,ràng gē jù wéi gèng duō jiē jí de rén men suǒ jiē guǎn 。sī liàng dá dào lā sī běn dì tiān qì ,gē jù yuàn dǐng bù yán zhǎng chū yī gè hěn shì kuān nián yè de tài yáng néng huá gài 。shàng le yòu cǎi de nián yè tīng gāo 60yīng chǐ ,huá gài yǎn bì xià de qū yù yě xíng chéng dá lā sī zuì xīn zhòng yào dà zhòng guǎng chǎng 。gē jù yuàn zhōu wéi shì Annette Strauss Artistsguǎng chǎng ,qí hù wài yǎn chū yuán dì yuē mò kě yǐ róng nà 5000míng bú yǎ zhòng ,zhōu wéi lìng yǒu kā fēi xiū xián qū ,tōng xiàng gē jù yuàn jìn kǒu xià hái pèi yǒu bó chē chǎng 。